Haldiram's, Kherki Daula, Gurgaon

Delhi - Jaipur Expressway, Nh-8, Near Toll Plaza
Gurgaon- 122001

Haldiram's Delhi - Jaipur Expressway, Nh-8, Near Toll Plaza, Gurgaon - 122001, Haryana.

07942529426

Call Now

Opens at

5
Tue Sep 07 16:05:56 UTC 2021
Osam HR bar ki treh testy & hety full injoy

Can we help you?